Budúce využitie budovy

Home » FAQs » Budúce využitie budovy
  • V suteréne bude nový archív knižnice.
  • Na prízemí a prvom a druhom nadzemnom podlaží budú:
    • učebne,
    • kancelárie pre zamestnancov fakulty
    • verejné priestory pre študentov (študovne, priestory na stretávanie).
  • Átrium bude slúžiť pre voľnočasové aktivity študentov.