Ako nás podporiť ?

Prevod na účet

SK85 0900 0000 0051 6722 9504

QR kód

2% z daní z príjmov

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Spolok právnikov Comenius
Sídlo: Šafárikovo námestie 78/6 81000 Bratislava
IČO: 50644211