Podporte rekonštrukciu novej budovy

Milí naši absolventi, priatelia PraF UK, študenti, kolegovia,

zhruba pred 2 rokmi sme Vás informovali, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PraF UK“) získala v októbri 2019 nové priestory, cca 2000 m2 na Vajanského nábreží č. 10, Bratislava naproti budove PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6. Od roku 2020 sme začali s verejnou zbierkou na podporu rekonštrukcie týchto priestorov a budovy ako celku a storočnicu PraF UK sme plánovali v roku 2021 osláviť už v zrekonštruovaných priestoroch. Nikto však vtedy netušil, že príde pandémia ochorenia vírusu COVID-19, ktorá ochromila fungovanie a život nielen celého školstva, ale všetkých oblastí a nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Nikto netušil, že sa budeme musieť boriť a zaoberať skôr existenčnými problémami, pri riešení ktorých už nezostávali finančné prostriedky a ani energia na obnovu novo získanej budovy. Pandémia ešte nie je za nami, avšak už si nemôžeme dovoliť čakať ďalšie roky a musíme sa vzchopiť a chopiť sa každej príležitosti, ktorá dopomôže k splneniu stanoveného cieľa.

Nadobudnutie nových priestorov v novej budove bolo skvelou správou, pretože na PraF UK s rozvojom nových praktických študijných programov (bližšie informácie dostupné tu) zásadne narástla vyťaženosť učební a tiež v malých kanceláriách často spolu sedia až štyria učitelia, čo je prostredie nevhodné pre akademickú prácu. Nová budova vyrieši tieto problémy na dlhé desiatky rokov a PraF UK tak bude schopná aj v tomto parametri konkurovať prestížnym zahraničným právnickým fakultám.

Väčšina dobrých správ má aj svoje „ale“ a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Peniaze na nákup novej budovy sme síce získali, avšak peniaze na jej rekonštrukciu nemáme. A tie by sme chceli získať zo súkromných zdrojov aj od Vás formou darov alebo venovaním 2% z Vašich daní (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  (t.j. 2% z dane).

Prípadne, ak ste za rok 2021 vykonávali dobrovoľnícku činnosť (viac na link) na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to minimálne 40 hodín, máte možnosť venovať PraF UK aj 3% z Vašich daní. K Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby je potrebné v tomto prípade predložiť ako prílohu aj písomné potvrdenie (viac na link, link) o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka.

Tlačivo pre 2 resp. 3 percentá

Vôbec nemusí ísť o horibilné sumy, ak sa spojí veľa dobrých ľudí pre dobrú vec, trošku po troške dokážu zázraky.

Preto si Vás dovolím veľmi pekne poprosiť, prispejte na obnovu novo získaných priestorov PraF UK. Snažíme sa neustále sa zlepšovať a kvalitnejšou prípravou študentov tak zásadne pozitívne pôsobiť na právne prostredie na Slovensku. Bez Vás nám to pôjde ťažšie.  Bol by som Vám veľmi vďačný, ak by ste posunuli túto správu aj všetkým Vašim blízkym, známym, príbuzným, kamarátom. Bližšie informácie nájdete aj na tomto linku

Ďakujem.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Bližšie informácie

cash-icon

Podporili nás

Zoznam doterajších darcov združenia Spolok právnikov Comenius(pripravujeme)

tax-icon

2% z daní z príjmov

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov Spolku právnikov Comenius

Blog

Dokumentuje priebeh zbierky ako aj iných činností Spolku právnikov Comenius