Budúce využitie budovy

 • V suteréne bude nový archív knižnice.
 • Na prízemí a prvom a druhom nadzemnom podlaží budú:
  • učebne,
  • kancelárie pre zamestnancov fakulty
  • verejné priestory pre študentov (študovne, priestory na stretávanie).
 • Átrium bude slúžiť pre voľnočasové aktivity študentov.

Súčasné využitie budovy

 • Ide o nebytový priestor, ktorý sa už niekoľko rokov z väčšej časti nevyužíva.
 • Jeho posledné využitie bolo administratívna budova pre štátnu správu.
 • Menšia časť nebytového priestoru (časť prvého podzemného podlažia) sa využíva ako reštaurácia.

Úpravy nových priestorov

Našou prioritou pritom je najmä:
 • sanácia muriva proti vlhkosti,
 • rekonštrukcia vnútorných rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody a odvodov odpadovej vody v rámci nebytového priestoru, s čiastočnou zmenou trasovania,
 • výmena okien do nádvoria i do ulice, za drevené (stolársky výrobok), so zachovaním pôvodného tvaru, s izolačným dvojsklom,
 • výmena podlahovej krytiny v miestnostiach (odstránenie nepôvodných kobercov, vinylová podlaha),
 • vybudovanie nových IT rozvodov, v prípade potreby aj opravy vnútorných rozvodov elektriny a výmeny niektorých svietidiel (nie historických),
 • repasácia pôvodných historických dverí v objekte,
 • výmena nepôvodných dverí za nové, prípadne ich repasácia,
 • vybudovanie interiérového osobného výťahu v osi schodiska,
 • odstránenie niektorých nenosných priečok na účely vybudovania nových učební a kancelárií a oprava vnútorných omietok so zachovaním, prípadne obnovou, historickej štukatérskej výzdoby.